És una empresa de present i de futur, dinàmica i cada dia en evolució.


Fem instal·lacions i manteniments de:

- Electricitat, domòtica, alarmes, càmeres CCTV i IP, telecomunicacions (antenes i TV), xarxes (d'internet), solar fotovoltàica

- Aigua, desaigües, solar tèrmica, calefacció, aire condicionat, ACS (aigua calenta sanitaria), gas, biomassa (calderes de pellets) i tot relacionat amb energíes renovables


A mès disposem dels carnets d'instal·lador de:

- Instal·lador elèctric especialista

- Instal·lador de telecomunicacions tipus A

- Instal·lador d'aigua i sanejament

- Instal·lador / mantenidor d'instal·lacions tèrmiques en edificis (calefacció, climatització, aire condicionat, ACS i solar)

- Certificat per a manipular equips amb gasos fluorats de qualsevol càrrega


Titulacions:

- Assesor energètic homologat per a Fenie Energía, a més som EMPRESA DELEGADA de


- Tècnic superior en sistemes de regulació i control automàtic

- Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques

Servei Post venda:

- El nostre servei postvenda és l'auténtic valor afegit dels nostres productes, ja que les nostres instal·lacions no acaben en el perfecte funcionament d'aquestes, sino que disposem d'un servei de suport tècnic, assesoria i revisions per a un servei total i integral per als nostres clients.